CÔNG TY TNHH HOSHUO QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASEAN Thanh toán

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thông tin tài khoản


TÊN TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH VLCL SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

SỐ TÀI KHOẢN: 0201000641669

ĐẠI DIỆN: ĐẶNG THỊ NHÀI

CHI NHÁNH: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Top